بهترین زمان مسافرت به قبرس

بهترین زمان مسافرت به قبرس -آب و هوای شهرهای مختلف قبرس با توجه به موقعیت مکانی آنها و نزدیکی به سطح دریا متفاوت است. شهر لیماسول تقریبا در تمام

بهترین زمان مسافرت به قبرس :

نیکوزیا ، پایتخت قبرس است که قدمتی به اندازه هزار سال دارد و بزرگترین شهرستان ایم کشور محسوب می شود. این شهر در واقع مرکز اداری و کسب و کار قبرس است که توسط دیوار های ونیز احاطه شده است. از لحاظ جغرافیایی نیکوزیا در مرکز جزیره و در ارتفاع 162 متری از سطح دریا قرار دارد. اختلاف دما در طول روز و شب بسیار است. این تابستانی داغ و زمستانی سرد را تجربه می کند. سردترین ماه های سال ژانویه و فوریه است و ماه های دیگر سال می توان برای مسافرت مناسب باشد. میانگین دما در دمای پایین 6 درجه و در دماهای بالا به 16 درجه می رسد.بالاترین دما در مه های گرم تابستان حداکثر به 37 درجه می رسد.بهترین زمان مسافرت به شهر نیکوزیا ماه های آخر بهار و اول تابستان است و ماه های آخر پاییزی و اوا یل زمستان نیز بهترین زمان مسافرت به قبرس به قبرس است.

لیماسول دومین شهر بزرگ قبرس است که از شهر های بندری است که یکی از جاذبه های گردشگری قبرس  به شمار می آیدکه شاخه حیاتی مبادله کالا و تجارت در قبرس محسوب می شود . شهرستان لیماسول که کوه های وسیع ترودوس در میان ان قرار دارد تابستانی گرم و زمستانی معتدل دارد. در ماه های ژانویه و فوریه سردترین ماه های سال است دما به ندرت به زیر 18 درجه سانتی گراد می رسدحداقل دما در این ماه ها 9 درجه می باشد.در ماه های گرم حداکثر دما به 33 درجه می رسد.

لارناکا شهرستانی در سواحل جنوب شرقی است. این شهر بندری نیز یک متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و به همین دلیل تابستانی خنک دارد میانگین دما در ماه های سرد ژانویه و فوریه در پایین ترین دما 8 سانتی گراد است و در میانگین بالای دما 17 درجه می رسد. در تابستان نیز حداکثر دمای که برای این شهر ثبت شده است 33 درجه می باشد.بهترین زمان مسافرت به قبرس ماه هاب آخر پایزی و بهاری است.

همه چیز را درباره قبرس بدانید.موارد مشابه یافت شده

جدیدترین نوشته ها