دیوارهای قسطنطیه استانبول

دیوارهای قسطنطیه استانبول -تور آفردار دیوارهای قسطنطیه استانبول|قیمت توراستانبول|تورارزان استانبول|قیمت تور ارزان استانبول

توضیحی درباره دیوارهای قسطنطیه استانبول

دیوارهای قسطنطیه استانبول مجموعه دیوارهای سنگی است که روزگاری برای حفاظت ازشهربوداین دیوارها درزمان کنستانین ساخته شد تادر زمان جنگ مانند دژی محکم از شهر محافظت کندو درمقابل غارتگران وتجاوز گران به شهر محافظت کند.

آسیب وارد شده بر دیوارهای قسطنطیه استانبول

دیوارهای قسطنطیه استانبول از زمان ساخته شدن تازمان امپراطوری عثمانی دست نخورده باقی مانده بود تا این که در سال های هزارونهصد دچارتخریب شد وبه این اثر تاریخی اثر جدی وارد شد تااین ک در سال هزارونهصدوهشتادمرمت سازی گسترده ای شروع تا دوره کنونی ادامه داشت.

این دیوارهادرکذشته بیشتر کارایی حفاظت را داشت وزمانی ساخته شد که قسطنطنیه پایتخت روم شرقی و بزگترین شهر اروپا بود  بود قسطنطیه نام قدیمی استانبول است وشما می توانید در تور استانبول از این دیوارها دیدن کنید واز قدم وتماشای این دیوار لذت برده.

بارفتن به تور استانول شما میتوانید از دیوارهای قسطنطیه استانبول دین کنید علاوه بر این جای دیدنی شما میتوانید از کلیسا های اطرف این دیوار دیدن کنید دیوارهای قسطنطیه استانبول از دریای مرمرشروع شده و کشیده میشود.

 

استانبول از گذشته تاالان از منطقه های استراتژیک بوده است وهست اوبه خاطر همین در گذشه نیز مود توجه شاهان و غارت گران بود وهمین دلایل باعث شد تا یک دیوارگسترده بر دور شهر کشیده شود تا شهر از هجوم بیگانگان در امان باشد استانبول ازابر شهرهای ترکیه است که دوازده و نیم میلیون جمعیت دارد و چهارمین مادر شهر قاره اروپا است و یک متروپلیس به حساب می آید.

سایت تورز پرس در زمینه تور اظلاعات زیادی دارد وشما می توانید با رفتن به این سایت کسب اطلاعات کنید در زمینه تور ارزان استانبولمنظور از قیمت تور ارزان استانبول این است که شما بارفتن به یک سفر تور استانبول هزینه کمتری را خرج کنید ولذت ببرید سایت تورز پرس انواع قیمت تور استانبولرا دارد وشما میتوانید با رفتن به این سایت اطلاعات موردنیازرا به دست آورید.

 موارد مشابه یافت شده

جدیدترین نوشته ها