• تور کیش
  از: 03 مرداد 1396
  تا: 31 شهریور 1396
  آژانس: مسیر سبز زندگی
  300,000 تومان
 • تور مشهد
  از: 03 مرداد 1396
  تا: 31 شهریور 1396
  آژانس: مسیر سبز زندگی
  276,000 تومان
 • تور مشهد 2 شب
  از: 28 مرداد 1396
  تا: 30 مرداد 1396
  آژانس: آرشین پرواز قصرآریا
  415,000 تومان