تور آنکارا پاییز 96

آنکارا یکی از شهر های مهم کشور ترکیه است. تور آنکارا در بین ایرانیان بسیار معروف و نام آشنا است چرا که هر ساله افراد زیادی برای استفاده از جاذبه های فراوان آن، به ان جا سفر میکنند.