کشور ارمنستان از معدود کشور هایی به حساب می آید که توانسته است طی سالیان اخیر درآمد بسزایی را از صنعت توریست خود بدست آورد و نکته ای که می توان به آن اشاره کرد، هزینه نسبتا پایین سفر به ارمنستان و تماشای جاذبه های مختلف آن می باشد که افراد زیادی را م...جدیدترین نوشته ها