بالی جزیره ای در کشور اندونزی می باشد که هر ساله تورسیت های زیادی به این منطقه سفر می کنند، قابل ذکر است که این جزیره یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری اندونزی به حساب می آید که تورسیت های زیادی را به سمت خود می کشاند. جاذبه های گردشگری بالی بسیار متن...



جدیدترین نوشته ها