تور بدروم همیشه یکی از تور های بسیار پر طرفدار بودهو هست. به طوری که در میان شهر های قابل استفاده تور ترکیه، توانسته جایگاه مناسبی برای خود رقم بزند. بدروم به علت موقعیت توریستی خوبی که دارد، باید دارای هتل های مجهز و لوکسی نیز باشد. چرا که اکثر کسان...جدیدترین نوشته ها