از کاروانسراهای استان سمنان میتوان کاروانسرای قصر بهرام گرمسار( متعلق به دوره ساسانی)، کاروانسرای شاه عباسی، کاروانسرای قوشه دامغان(مربوط به دوره صفوی)، کاروانسرای ایوانکی گرمسار(مربوط به دوره صفوی)، کاروانسرای عین الرشید گرمسار( متعلق به دوره صفوی)،...جدیدترین نوشته ها