کشور روسیه از جمله کشور هایی می باشد که در آن شما می توانید به بازدید از جاذبه های متعدد آن بپردازید. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور مسکو می باشد و از آب و هوایی سرد برخوردار می باشد و بطوری می توان گفت که زمستان های سرد و طولانی دارد و تابستان هایش...


روسه پهناورترین کشور جهان می باشد و مسکو پایتخت مشهور و زیبای آن است. می توان ادعا کرد که روسیه یکی از مهم ترین مراکز سیاسی، اقتصادی، تاریخی، گردشگری و تفریحی اروپا می باشد. نام مسکو بر گرفته از رودخانه ای به همین نام می باشد که در مجاورت مسکو واقع ش...جدیدترین نوشته ها