اين ستون‌ها در آن زمان با آینه تزیین شده و سقفي با صفحات بزرگ که با نقاشي‌ها و آلت‌هاي چوبي مزین بود، بر فراز آن قرار دارد. در وسط اين ايوان حوضی از مس و مرمر وجود دارد که قرينه آن در تزئينات زير سقف انعکاس يافته است. در پشت اين ايوان تالار بزرگي است...جدیدترین نوشته ها