سفر همیشه بهانه ای است برای تجربه خاطرات خوب و شیرین و مردم با هدف گذراندن روزهایی خوب و بدور از دغدغه مسافرت میکنند تا چند روزی را خوش بگذرانند و آب و هوایی عوض کنند. فرقی نمیکند با تور به مسافرت بروید یا با قطار یا هواپیما ، چیزی که مهم است این است...جدیدترین نوشته ها