از نظر گردشگران انتخاب هتل یکی از مهم ترین بخش مسافرت محسوب میشود که باعث راحتی در سفر انها میشود . از جمله بهترین هتل های عمان که چهارستاره هستندکه میتوان نام برد: 1-هتل رامادا مسقط عمان 2-هتل گلدن تولیپ مسقط عمان 3-هتل پارک این مسقط عمان 4-هتل...جدیدترین نوشته ها