گور خر ایرانی منقرض شده و غزال ایرانی نیز در معرض انقراض است. از پرندگان پارک ملی کویر میتوان پرستو، چکاوک، تیهو، کبک، زاغ بور، هوبره، سهره و انواع گنجشک و از  پرندگان شکاری میتوان سارگپه، عقاب طلایی، سنقر، شاهین، بحری و دلیجه و از پرندگان مهاجر میتو...جدیدترین نوشته ها