پارک ملی نمایان‌گر نمونه‌هایی عالی از طبیعت است که محدوده‌ای از منابع مختلفف طبیعی مانند جنگل، مرتع، بیشه، کویر، بیایان، رودخانه، کوهستان، دشت و دریاچه را شامل می‌شود. پناهگاه‌ حیات وحش زیستگاه‌ نمونه گونه‌های حیوانات وحشی است که از نظر زیست محیطی و...جدیدترین نوشته ها