امارات متحده عربی کشوری در حوضه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا می باشد، بطور کلی می توان گفت که این کشور در یکی از مناطق مهم نفت خیز در جهان به اسم خاورمیانه قرار دارد که بیشتر درآمد این کشور از استخراج نفت می باشد. امارات متحده عربی از هفت منطقه شیخ نشی...جدیدترین نوشته ها