تور بالی با توجه به طبیعت فوق العاده زیبایش، تفریحات و سرگرمی های لذتبخش، جاذبه های گردشگری و آب و هوای مناسبی که دارد، مورد توجه خیل عظیم گردشگران از سراسر دنیا قرار گرفته و یکی از برترین مناطق گردشگری در جهان به شمار می رود و سالانه حجم بسیاری از ت...


بالی جزیره ای در کشور آسیای شرقی اندونزی می باشد که دارای جاذبه های مهم و گردشگری فراوانی است. در تور بالی هنر ها و تفریحات گونانی همچون نگارگری، رقص، تندیسگری، چرمگری، فلزکاری و به ویژه موسیقی به سبک گاملان که در جزیره بالی جایگاه ویژه ای دارد. بالی...جدیدترین نوشته ها