سلستین: سلستین فرآوری شده کاربردهای فراوانی در پتروشیمی، صنایع شیمیایی و رنگ و شیشه دارد. معادن سلستین کمیاب هستند و تعداد کشورهای دارنده آن در جهان بسیار کم است. در ایران شهرستان سرخه استان سمنان دارای بزرگترین معادن سلستین خاورمیانه است. معدن سلستی...جدیدترین نوشته ها