مالدیو یکی از کشور های محبوب محسوب میشود که سالانه افراد زیادی برای استفاده کردن از جاذبه های تفریحی آن به این کشور سفر می کنند و یا در تور مالدیو شرکت می کنند. کشور مالدیو از بهم پیوستن چندین جزیره تشکیل شده است و قابل گفتن است که دیدنی های مالدیو ب...جدیدترین نوشته ها