دبی به علت اهمیت بالایی که دارد میزبان رویدادهای بزرگی می باشد که با عنوان رویدادهای دبی مطرح می باشد.این رویداد ها اجلاس ، میزبانی ها ، نمایشگاهها در دبی می باشد. چند نمونه از این رویداد ها عبارتند از : 1- نمایشگاه لوله و تیوب خاورمیانه ( 26 الی 2...جدیدترین نوشته ها