جالب است بدانید کارخانه پنیر گلپایگان نخستین کارخانه پنیر ایران است. همچنین، عسلل گلپایگان هم سوغاتی خوبی برای دوستان و آشنایان خواهد بود. منبت‌کاری از صنایع دستی مهم شهر گلپایگان است که نمونه‌های منبت‌کاری استادان این هنر را در غرفه‌های بازار سنتی گ...جدیدترین نوشته ها