قلعه گبری در کنار کاروانسرای عباسی قرار دارد ومربوط به دوران اشکانی و ساسانی می باشد . دیوارهای این قلعه از خشت و چینه و پایه آن از ساروج ساخته شده است. قلعه گبری را به منظور دفاع و برقراری امنیت بنا کرده بودند. آب انبار ده نمک هم مانند سایر آب انبا...جدیدترین نوشته ها