هتل جهانگردی شاهرود: هتل جهانگردی شاهرود در شاهرود، خیابان فردوسی، داخل پارک شهر واقع شده است. شاهرود مرکز شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر بعلت دارا بودن دو نوع اقلیم مرطوب و خشک از شهرهای خوش آب و هوای ایران است. فاصله هتل جهانگردی شاهرود...جدیدترین نوشته ها