لنکاوی در 30 کیلومتری شمال غرب مالزی قرار دارد و مجمع الجزایری است که شامل 104 جزیره در دریای آندامان می شود. بیشتر درآمد لنکاوی از طریق گردشگری کسب می شود. جزیره های لنکاوی بخشی از استان کداح اند که با تایلند همسایه می باشند. جاذبه های گردشگری لنکاو...جدیدترین نوشته ها