پاتایا به عنوان یک منطقه ی توریستی در قسمت شرقی خلیج تایند، توانسته همه ساله مسافران و گردشگران زیادی را به خود جذب نماید. همیشه انتخاب مکان اقامت در مقصد مورد نظر بسیار مهم بوده است. اگر با آژانس مسافرتی قصد خرید تور برای پاتایا را داشته باشید، انتخ...جدیدترین نوشته ها