هرساله با شروع تابستان،فصل سفرهای تابستانی هم آغاز میشود و مردم سراسر دنیا،از قاره به قاره ای دیگر ، کشوری به کشور دیگر، یا شهری به شهری دیگر سفر میکنند تا علاوه بر داشتن یک تابستان خاطره انگیز،با فرهنگ مردم کشورهای دیگر هم آشنا شوند. هر کسی بار سفر...جدیدترین نوشته ها