خانه بروجردی ها دو بخش بیرونی و اندرونی دارد. بخش بیرونی در واقع همان ساختمان وو حیاطی است که امروزه گردشگران از آن بازدید می‌کنند که شامل حیاط مرکزی، راهرو ورودی، ایوان جنوبی، تالار سرپوشیده و نورگیر بالای آن، اتاق‌های تابستانی و حیاط‌های خلوت بین ا...جدیدترین نوشته ها