با توجه به موارد مطرح شده مي توان در جهت توسعه زير ساختهاي گردشگري و پايگاههاي توريستي گام برداشت و شرايط را برايي جذب طبيعت گران فراهم نمود.این منطقه به دلیل کوهستانی بودن شبهایی خنک در تابستان وو شبهایی سرد و یخبندان در زمستان را شاهد هستیم.کوههای...


طاف و اكولوژي مناسب دراستان از ديگر ويژگي هايي است كه مي تواند ساعاتي خوش و به يادماندني را براي گردشگران، مسافران و دوست داران طبيعت لرستان رقمم بزند. اقلیم لرستان وجود چندين مقبره زيارتي، بيش از 30 سراب خروشان و زيبا، پوشش گل سنگ در رشته كوههاي كمر...جدیدترین نوشته ها