کشور اندونزی در جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته است و دارای  3700 جزیره زیبا و چشم نواز می باشد. از این تعداد جزیره 3000 جزیره مسکونی هستند و در دیگر جزایر کسی ساکن نیست. نام این کشور نشان از تعداد بسیار جزایرش دارد. اندونزی چهارمین کشور پرجمعی...جدیدترین نوشته ها