تنوع قومیتی سنگاپور یکی از دلایل تعدد غذا ها در این کشور است. اما خوردن غذا های محلی همیشه برای گردشگران بسیار خوشایند و تجربه ای بی نظیر بوده است. انواع غذا های آسیایی نیز در سنگاپور موجودند که می توانید در کنار غذا های هندی، ایتالیایی، چینی، اندونز...جدیدترین نوشته ها