دادچه: نان دادچه سریع و آسان آماده می شود و عطر و طعمی بسیار خوش دارد. مواد ترکیبی آن: آرد، آب، شکر، روغن، مایه خمیر و کنجد است. خمیر دادچه با استفاده از وردنه بازشده و آن را بصورت دایره های کوچک درآورده و سپس سوراخ‌هایی بر روی آن ایجاد می شود تا مان...جدیدترین نوشته ها