مسکو به عنوان پایتخت روسیه و بزرگ ترین شهر این کشور، به عنوان بزرگ ترین شهر اروپا نیز شناخته می شود. جمعیت این کلان شهر بیش از 13 میلیون نفر است و از مهم ترین مراکز سیاسی، اقتصادی، مذهبی، مالی، آموزشی و ... به حساب می آید. نام این شهر از رود موسکوا گ...


کشور روسیه از جمله کشور هایی می باشد که در آن شما می توانید به بازدید از جاذبه های متعدد آن بپردازید. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور مسکو می باشد و از آب و هوایی سرد برخوردار می باشد و بطوری می توان گفت که زمستان های سرد و طولانی دارد و تابستان هایش...


مسکو با جمعیتی بیش از 13 میلیون نفر، به عنوان پر جمعیت ترین شهر روسیه و هم چنین بزرگ ترین شهر قاره ی اروپا می باشد. این کلان شهر از لحاظ دارا بودن مناطق مختلف سیاسی، فرهنگی، ورزشی و توریستی جایگاه ویژه ای در دنیا دارد. تابستان های مسکو گرم و کوتاه اس...جدیدترین نوشته ها