کنارک با توجه به موقعیت مکانی که دارد و از نظر صید و صیادی وهمچنین از نظر موقعیت تجاری در وضعیت خوبی قرار دارد. با احداث اسکله های بسیار این شهرستا موقعیت مناسبی پیدا کرده است. آب و هوای این شهرستان گرم و مرطوب می باشد وهوای آن در گرمای تابستان به عل...جدیدترین نوشته ها