مسجد پامنار یا بنکویه و حسینیه بزرگ و کوچک زواره از دیگر مساجد شهر زواره هستند. از مقابر این شهر نیز مجموعه مقبره میربها الدین حیدر و امام زاده سیدکمال‌الدین حسین در روستای شهراب از مهم‌ترین‌‌ها هستند. حصار و یخچال زواره، خانه هشت بهشت (نیری)، قلاع س...جدیدترین نوشته ها