در مورد غار گواتامک می توان این مزیت را ذکر کرد که ناشناخته باقی مانده است از ان جهت که تاکنون افراد با امکانات اندک فقط توانسته‌اند تا 100 متری و 400 متری غارها نفوذ کنند. از ان جهت مزیت محسوب می شود که فرصت مناسبی برای غارشناسان و هم برای غارنوردا...جدیدترین نوشته ها