بانکوک که معنای آن شهر فرشتگان است، دو قرن قبل در سال 1782 به عنوان پایتخت پایه گذاری شد و امروزه به عنوان یک کلان شهر مطرح شده است. این شهر با هتل های باشکوه، مراکز خرید و فرودگاه های مدرن، ساختمان های بزرگ مانند دیگر کلان شهرهای مدرن تایلند، مطرح ا...جدیدترین نوشته ها