سفر به کشور های خارجی همیشه جزوی از خواسته های مردم هر کشوری، مخصوصا ایرانیان بوده و هست. پرواز های خارجی از شهر های مختلفی در ایران قابل دسترسی است. یکی از شهر هایی که می توان به عنوان مبدا سفر به آذربایجان انتخاب کرد، شهر شیراز است که می توانید تور...جدیدترین نوشته ها