همانطور که در عناوین مرتبط با اندونزی گفته شد اکثریت مردم این کشور مسلمان می باشند، با توجه به گفته های قبلی شهر جاکارتا به عنوان یکی از بزرگترین و پایتخت کشور اندونزی به حساب می آید و قابل بیان است که این شهر بزرگترین شهر مسلمان به حساب می آید. دربا...جدیدترین نوشته ها