سن پترزبورگ از شهر های مهم روسیه می باشد که هر ساله افراد زیادی با شرکت در تور سن پترزبورگ به این شهر سفر می کنند و از جاذبه های آن بازدید می نمایند. مساحت این شهر به حدود 1431 کیلومتر مربع می رسد که جمعیتی حدود 5,000,000 نفر در آن سکونت دارند. در تا...جدیدترین نوشته ها