شهر استانبول از قدمت بالا برخوردار می باشد و بطوری می توانیم بگوییم که این شهر از ترکیه در صنعت توریست بسیار موثر می باشد و درآمد بسیار زیادی را از این طریق بدست آورده است. شهر استانبول در رتبه سوم پر جاذبه ترین شهر ها قرار گرفته است و همین امر باعث...


استانبول یکی از بزرگترین شهرهایی است که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است و از این نظر دارای موقعیتی استثنایی است. این شهر در طول چهل سال گذشته حدود 5 برابر رشد جمعیت داشته است که یکی از علت های مهاجرت زیادی است که به این شهر انجام می شود. مو...جدیدترین نوشته ها