به علت شکار بی رویه در منطقه خنار جمعیت جانوری این منطقه به شدت کاهش یافته بود اما از زمانیکه جزو مناطق حفاظت شده قرار گرفت تنوع زیستی در آن رو به بهبودی است. چند ماه پیش محیط بانان منطقه خنار با یک قلاده پلنگ روبرو شدند. وجود این پلنگ در منطقه باعث...جدیدترین نوشته ها