لرستان دارای تمدن بسیار کهن است که دارای غارهای کهن و در عین حال دارای مساجد ی تاریخی و زیبا که هر ساله  نظر مردم زیادی را به خود جلب کرده است زیرا همان ظور که می دانید ایران دارای مردمی است که اکثریت ان ها شیعه هستند می توان به مسجد شاهی و سلطانی نا...جدیدترین نوشته ها