جای دیگری در استان خوزستان که شما از دیدن آن لذت خواهی برد تالاب شادگان در شهر شادگان است تالاب شادگان را به کسانی توسعه میکنیم که به قایق سواری علاقه دارند و از دیدن گاومیش های بزرگ در کنار خود نمی ترسند . از دیگر شهر های مهم استان خوزستان  شهر آبا...جدیدترین نوشته ها