با در نظر گرفتم وسعت کشور کوچک مالدیو دسترسی به بازار ها و مغازه های مهم این کشور به راحتی و با کمترین قیمت امکان پذیر است که همین موضوع باعث شادمانی گردشگران میشود.اکثر بازار های کشور مالدیو در پایتخت آن یعنی مالدیو قرار گرفته است.جدیدترین نوشته ها