در همه جای دنیا، هر ساله فستیوال ها و جشن هایی برگزار میگردد که یا ریشه در آداب و سنت های محلی آن شهر دارند  یا با هدف شاد کردن مردم برگزار میشوند. هر کشوری مراسم خودش را متناسب با عقاید و قوانین خود اجرا میکند و هدف نهایی آنها این است که مردم شهر یا...جدیدترین نوشته ها