جاذبه های گردشگری مالدیو ::مالدیو کشوری کوچک در اسیا به حسای می اید ما سالانه توریست بساری را در خود جای میدهد از جمله همه ی گردشگران سلیقه و علایق مختلفی دارد اما مالدیو با جاذبه هایی که در پایتخت خود دارد جاذبه های گردشگری مالدیو:1-مسجد جامع 2-موزه...جدیدترین نوشته ها