این جنگل از بقایای بسیار کهن مربوط به دوره هیرکانی است. هیرکان همان گرگان است که در زمان باستان محل زندگی قومی به همین نام بوده است. اصطلاح جنگل های هیرکانی نامی علمی است که برای تمام جنگل های شمال کشور و سواحل خزر استفاده می شود و گاهی به جنگل های ه...جدیدترین نوشته ها