ارمنستان کشوری در قسمت شمال غربی آسیا و شرق اروپا می باشد و یکی از راه های ارتباطی بین دو قاره آسیا و اروپا به حساب می آید. دیدنی های ارمنستان بسیار متنوع و متعدد می باشد و همه وقته گردشگران زیادی برای بازدید کردن از این جاذبه ها به این کشور سفر می ک...جدیدترین نوشته ها