شهر استانبول از زمان های قدیم تاکنون از جاذبه های متعدد و جذابی برخوردار می باشد که افراد زیادی هر ساله برای بازدید کردن از آنها به این شهر سفر می کنند. این شهر در حاشیه دریای مرمر قرار گرفته است و به دلیل قرار گرفتن این شهر در کنار این دریا آب و هوا...جدیدترین نوشته ها