بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه به حساب می آید و اگر بخواهیم به نام دیگر این شهر توجه کنیم می توانیم به قسطنطنیه اشاره کرد. از نظر موقعیت جغرافیایی این شهر در قسمت شمال غربی در حومه دریای مرمر و تنگه بسفر قرار گرفته است. با شرکت در تو...جدیدترین نوشته ها