خیلی از ما وقتی میخواهیم مسافرت کنیم ، چمدان را میگذاریم  جلوی مان  و هر چیزی که جلوی دست مان می آید را درون آن قرار می دهیم . علی رغم اینکه قصد داریم سبک سفر کنیم، در آخر با چمدانی سنگین مواجه میشویم و به هر سختی که شده آنرا همراه خود میبریم حال این...


سفر از جمله فعالیت های مورد علاقه همه ی آدم هاست که به تناسب موقعیت  و موارد دیگر رخ میدهد و خاطراتی خوش و ماندگار را به ارمغان می آورد. البته رضایت از سفر قطعا به همین راحتی بدست نمی آید و برای رقم خوردن خاطرات خوش، نیاز است تا برای سفرخود برنامه ری...جدیدترین نوشته ها